AKO PREBIEHA

REZERVÁCIA?

REZERVÁCIA

rezervačný poplatok vo výške 2200 €

ZMLUVA

podpis zmluvy o budúcej zmluve na základe právoplatného stavebného povolenia a uhradenie 20 % z celkovej kúpnej ceny.

KÚPNA ZMLUVA

podpis kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Následne sa uhrádza zvyšná časť z celkovej kúpnej ceny formou hypotekárneho úveru alebo z vlastných finančných prostriedkov.

PLÁNOVANÝ TERMÍN UKONČENIA STAVBY

LETO 2024

BANKY, KTORÉ PODPORUJÚ TENTO PROJEKT

HYPOTERKÁRNA KALKULAČKA

Nastavte parametre a vypočítajte si odhadovanú sumu mesačnej
splátky hypotéky